สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

แฟลร์ คืออะไร?

แฟลร์ หรือ การลุกจ้า เกิดขึ้นที่เหนือชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ บริเวณที่สนามแม่เหล็กพันขดกันและมีการลัดวงจรของสนามแม่เหล็ก เหมือนกับก้อนยางลบที่ถูกบิดมากเข้าเรื่อย ๆ ก็จะฉีกออก เมื่อมีการลัดวงจรของสนามแม่เหล็ก จะเกิดพลาสมาร้อนจัดจำนวนมากพุ่งทะลักออกมาด้วยความเร็วสูง อย่างไรก็ตาม กลไกของการเกิดแฟลร์ยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ