สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

solar conjunction คืออะไร?

คือปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ใกล้กันมากที่สุดบนท้องฟ้าเมื่อมองจากโลก หรือเรียกอีกอย่างว่าดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์และโลกมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ยากหรือสังเกตไม่ได้เลย เพราะแสงอาทิตย์จะกลบเสียหมด โดยเฉพาะกับดาวเคราะห์วงนอก แต่สำหรับดาวพุธและดาวศุกร์นั้นอาจสังเกตเห็นได้ในบางโอกาส


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ