สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

มักได้ยินนักดูดาวพูดคำว่า เอ็ม 1, เอ็ม 4, เอ็ม 5, เอ็ม 20 สารพัดจะเอ็ม แล้วเอ็มนี่มันคืออะไร?

"เอ็ม" เป็นชื่อย่อของบัญชีเมซีเย ซึ่งเป็นบัญชีวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาราจักร กระจุกดาว เนบิวลา เรียบเรียงโดย ชาลส์ เมซีเย (Charles Messier) นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1730-1817 วัตถุท้องฟ้าในบัญชีนี้มีทั้งหมด 109 ดวง

จริง ๆ แล้วบัญชีนี้เรียบเรียงมาอย่างไม่ค่อยจะเป็นระบบนัก วัตถุบางดวงก็ไม่ใช่วัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจถึงขนาดต้องบันทึกไว้เลย บางเอ็มก็เป็นแค่ดาวคู่ หรือดาวมาเรียงใกล้ ๆ กัน ไม่ใช่กระจุกดาวที่แท้จริง ยิ่งกว่านั้น เอ็ม 102 ก็เป็นดวงเดียวกันกับเอ็ม 101


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ