สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2012 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งหมดจะเรียงกันเป็นแนวเดียวกันจริงหรือ?

ไม่จริง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 (ค.ศ. 2012) ดาวเคราะห์แต่ละดวงอยู่กันคนละทิศคนละทาง ไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรง และไม่ได้ใกล้เคียงด้วย

เรื่องที่ควรทราบอย่างหนึ่งคือ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไม่มีวันเรียงเป็นแนวเดียวกัน ความเป็นไปได้อย่างมากก็แค่ใกล้เคียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้จะสมมุติว่ามีวันที่ดาวเคราะห์ทั้งหมดมาเรียงกันเป็นแนวเดียวกันจริง ก็ไม่ต้องห่วงว่าแรงดึงดูดของดาวเคราะห์แต่ละดวงจะส่งผลร้ายแรงใด ๆ ต่อโลก เนื่องจากระยะทางระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงอยู่ห่างกันมากจนแรงดึงดูดที่กระทำต่อโลกเกือบเป็นศูนย์


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ