สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ชื่อดาวไทยชื่ออื่นก็มีมานานแล้ว แล้วชื่อดาวชาละวันมีความพิเศษอย่างไร?

แม้บนท้องฟ้ามีดาวที่มีชื่อไทยอยู่แล้วมากมาย เช่น ดาวโจร ดาวดวงแก้ว ดาวปาริชาต แต่ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่เรียกกันเฉพาะถิ่น เฉพาะวัฒนธรรม ไม่เป็นสากล ปัจจุบันชื่อสามัญของดาวที่เป็นสากลมีเพียงไม่กี่ชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาษาอาหรับ กรีก ละติน เป็นต้น แต่ไม่มีชื่อไทยเลย ดาวชาละวันเป็นดาวดวงแรกที่มีชื่อสามัญเป็นชื่อไทย และชื่อนี้ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล จึงเป็นชื่อที่มีความเป็นสากล


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ