สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวชาละวัน สีอะไร?

ดาวชาละวันมีชนิดสเปกตรัม จี 1 วี ซึ่งคล้ายดวงอาทิตย์ มีสีเหลือง


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ