สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวชาละวันอยู่ห่างจากโลกเท่าใด?

อยู่ห่างจากโลก 46 ปีแสง หรือ 435 ล้านล้านกิโลเมตร


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ