สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวตะเภาแก้วและตะเภาทองมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหม?

นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่า ดาวตะเภาแก้วและตะเภาทอง เป็นดาวเคราะห์แก๊ส เช่นเดียวกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ นั่นหมายความว่า เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีพื้นผิวแข็ง ทั้งดวงห่อหุ้มด้วยแก๊สที่ความหนาแน่นและความดันสูงมาก และเท่าที่นักวิทยาศาสตร์ทราบ สิ่งมีชีวิตไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บนดาวเคราะห์ที่มีสภาพเช่นนี้ ดังนั้น ดาวตะเภาแก้วและดาวตะเภาทองก็ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ ในการมองหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น นักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจไปที่ดาวเคราะห์หินแบบโลกมากกว่า


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ