สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

มีชื่อดาวชาละวันแล้ว หมายความว่าเลิกใช้ชื่อ 47 หมีใหญ่หรือไม่?

ไม่ ชื่อสามัญคือชื่อที่ใช้เรียกกันทั่วไป สะดวกเรียก สะดวกจำ การรับรองชื่อ "ชาละวัน" ของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเป็นการยอมรับชื่อใหม่เพิ่ม แต่ไม่ได้ยกเลิกชื่อเก่า ในทางวิทยาศาสตร์ยังคงใช้ชื่อตามระบบวิทยาศาสตร์ต่อไป 

เรื่องควรทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ดาวบนฟ้าส่วนใหญ่มีชื่อหลายชื่อ เพราะมีระบบบัญชีดาวหลายระบบ เช่นดาวชาละวัน นอกจากชื่อ 47 Ursae Majoris แล้ว ก็ยังมีชื่อ HD 95128, FK5 1282, Gliese 407, HIP 53721 เป็นต้น


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ