สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

มีดาวอะไรบ้างที่กำลังจะกลายเป็นซูเปอร์โนวา?

ก็มีอยู่หลายดวง ที่ชัด ๆ ก็ได้แก่ ดาวอีตากระดูกงูเรือ (Eta Carina) และดาวเบเทลจุส


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ