สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวหางเฮล-บอปป์จะทำให้เกิดฝนดาวตกหรือไม่?

ดาวหางที่จะทำให้เกิดฝนดาวตกได้จะต้องมีเส้นทางโคจรตัดกับวงโคจรของโลกหรือเกือบ ๆ ตัดวงโคจรของโลกเท่านั้น แต่ดาวหางเฮล-บอปป์มีเส้นทางโคจรห่างจากโลกมาก จึงไม่ก่อให้เกิดฝนดาวตก


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ