สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวยักษ์แดงที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดคืออะไร?

ดาว Mirach หรือ บีตาแอนดรอเมดา เป็นดาวชนิด M0 III ห่างจากโลก 23 พาร์เซก อันดับความสว่าง 2.03 แต่ความสว่างสัมบูรณ์มากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 75 เท่า ดวงดวงนี้ยังมีดาวฤกษ์สหายดวงเล็ก ๆ ซึ่งมีความสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์ 800 เท่า อีกดวงหนึ่ง


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ