สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ได้ยินว่าเราสามารถตั้งไข่ไก่ได้ต้องตั้งในวันวสันตวิษุวัต วันวสันตวิษุวัตมีความพิเศษอย่างไรหรือ?

การจะตั้งไข่ได้ไม่จำเป็นต้องตั้งในวันวิษุวัตเลย วันไหน ๆ ก็ตั้งไข่ได้ทั้งนั้น แปลกดีเหมือนกันที่ทั้งฝรั่งและคนจีนโบราณก็มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันเลย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ