สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

เหตุใดเมื่อมองเนบิวลาด้วยตาผ่านกล้องโทรทรรศน์ไม่ปรากฏเป็นสีอย่างที่เห็นในภาพถ่าย?

เนื่องจากเนบิวลาส่วนใหญ่มีความสว่างน้อยมาก ซึ่งในสภาพที่แสงน้อยมาก ๆ ประสาทรับสีของตาเราจะไม่สามารถรับรู้สีสันต่าง ๆ ได้ เนื่องจากประสาทรับสีของคนจะมีความไวน้อยกว่าประสาทรับความเข้มแสงมาก แต่ภาพถ่ายของเนบิวลาที่ปรากฏเป็นสีสันสวยงาม เพราะถ่ายด้วยฟิล์มซึ่งสะสมแสงและสีได้


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ