สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์คนแรกของประเทศไทยคือใคร?

ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์ยุคใหม่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว เพราะมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2228 หลังการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์โดยกาลิเลโอ 76 ปี แต่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในประเทศไทยก็ยังไม่พัฒนาขึ้นมาจริง ๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอง เป็นนักดาราศาสตร์ผู้มีพระปรีชาสามารถเป็นที่ยอมรับโดยวงการดาราศาสตร์โลก ทรงพระปรีชาสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่จะเห็นได้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 อย่างถูกต้องล่วงหน้านานถึงสามปี จึงถือได้ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์พระองค์แรกของไทย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ