สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดวงอาทิตย์มีวันดับหรือไม่?

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดปานกลางค่อนข้างเล็ก มีสีเหลืองส้ม นักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์นี้จะมีอายุประมาณ หนึ่งหมื่นล้านปี ดวงอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ห้าพันล้านปีที่แล้ว ดังนั้นดวงอาทิตย์ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงวัยกลางคน(ดาว) ซึ่งจะส่องแสงยืนยาวต่อไปได้อีกประมาณห้าพันล้านปี

มีทฤษฎีใหม่ทางเอกภพวิทยาที่ให้อายุของดวงอาทิตย์เพียง 7-8 พันล้านปีเท่านั้น นั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์ได้เข้าสู่วัยชราแล้ว และจะถึงกาลอวสานในอีก 2-3 พันล้านปีข้างหน้าวิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ