สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

เหตุใดดวงจันทร์ในขณะเกิดจันทรุปราคาจึงมีสีแดงเข้ม?

เกิดจากการหักเหของบรรยากาศโลก ขณะที่โลกบังแสงที่ตกกระทบดวงจันทร์นั้น แสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งที่แฉลบบรรยากาศโลกไปกระทบดวงจันทร์และจะถูกดูดกลืนแสงสีฟ้าไป แสงอาทิตย์ส่วนนั้นจึงมีสีค่อนไปทางแดง ส่งผลให้ดวงจันทร์ในขณะเกิดจันทรุปราคามีสีแดงน้ำตาล สภาวะบรรยากาศโลกจึงมีผลต่อสีของจันทรุปราคาโดยตรง

เมื่อปี 2534 ได้เกิดภูเขาไฟระเบิดขนาดใหญ่ที่ประเทศฟิลิปปินส์และเกิดที่ญี่ปุ่นในเวลาไล่เลี่ยกัน ส่งผลให้มีเขม่าจากภูเขาไฟทั้งสองปนอยู่ในบรรยากาศทั่วโลก ต่อมาในปลายปีนั้นได้เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง (มองเห็นในประเทศไทย) ปรากฏว่าจันทรุปราคาในครั้งนั้นมีสีเทาหม่น ๆ แทนที่จะเป็นสีแดงเข้มตามปรกติ ซึ่งเกิดจากผลของเขม่าภูเขาไฟระเบิดในบรรยากาศนั่นเอง


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ