สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

เคยได้ยินสำนวนฝรั่งที่ว่า "Once in a blue Moon" ไม่ทราบว่า Blue Moon เป็นอย่างไร? ดวงจันทร์กลายเป็นสีน้ำเงินหรือ?

blue Moon คือจันทร์เพ็ญครั้งที่สองของเดือน (ปฏิทิน) ในหนึ่งเดือนปฏิทินมี 30-31 วัน ส่วนเดือนจันทรคติ (เดือนที่นับจากจันทร์เพ็ญครั้งหนึ่งถึงจันทร์เพ็ญอีกครั้งหนึ่ง) มีความยาว 29.5 วัน ซึ่งใกล้เคียงกัน เราจึงพบว่าในหนึ่งเดือนปฏิทินนั้นมักจะมี เดือนมืด และ เดือนเพ็ญเสมอ แต่เนื่องจากเดือนจันทรคติสั้นกว่าเดือนปฏิทินเล็กน้อย ทำให้วันที่จันทร์เพ็ญมีการเลื่อนไปในทางที่เร็วขึ้นทุก ๆ เดือน ดังนั้น จึงมีบางเดือนที่เกิดจันทร์เพ็ญขึ้นสองครั้ง คือต้นเดือนครั้งหนึ่งและปลายเดือนอีกครั้งหนึ่ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักซึ่งคงเป็นสาเหตุที่ฝรั่งเอาไปพูดเป็นสำนวนว่า once in blue Moon ซึ่งหมายถึงนาน ๆ ครั้งนั่นเอง

ถึงแม้คำว่า blue Moon มิได้หมายถึงพระจันทร์เป็นสีน้ำเงิน แต่เหตุการณ์ที่พระจันทร์กลายเป็นสีน้ำเงินนั้นก็มีจริงเหมือนกัน ครั้งที่โด่งดังมากเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2493 ซึ่งเกิดจากฝุ่นควันในบรรยากาศจำนวนมากจากไฟป่าครั้งใหญ่ในแคนาดา และในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2426 เถ้าถ่านในบรรยากาศจากการระเบิดของภูเขาไฟการากาตัวก็ทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นสีน้ำเงินเช่นกัน


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ