สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

มีฝนดาวตกอยู่ทั้งสิ้นกี่ชุด?

ฝนดาวตกแต่ละชุดเป็นปรากฏการณ์รายปี มีจำนวนมากมายหลายชุด เฉพาะชุดที่เด่น ๆ หรือที่ชุก ๆ มีมากกว่าสิบชุด ตารางฝนดาวตกเด่น ๆ ดูได้จากหน้า ฝนดาวตกในปี 2549 โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกขึ้นทุก ๆ เดือน แต่โอกาสที่จะเห็นฝนดาวตกชัด ๆ สวย ๆ จะมีไม่บ่อยนักในปีหนึ่ง ๆ เนื่องจากมีฝนดาวตกหลายชุดที่จะถูกรบกวนโดยแสงจันทร์ หรือเมฆในฤดูฝน


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ