สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

การที่ดาวเสาร์หันขอบวงแหวนมายังโลกมีความสำคัญในทางดาราศาสตร์อย่างไร?

นักดาราศาสตร์ใช้ประโยชน์อย่างมากจากปรากฏการณ์นี้ เมื่อดาวเสาร์หันขอบมายังโลก คนบนโลกจะมองไม่เห็นวงแหวนเนื่องจากวงแหวนบางมาก ความสว่างรวมของดาวเสาร์จะลดลงไปมาก ทำให้เรามีโอกาสที่จะค้นพบวัตถุบางดวงที่มีความสว่างน้อยได้ง่ายขึ้น อย่างเช่นดาวบริวารดวงเล็ก ๆ หรือที่อยู่ใกล้วงแหวนวงใน หรือสามารถสำรวจวงแหวนบางวงที่จางมาก ๆ ในบรรดาดาวบริวารดาวเสาร์ที่ค้นพบกันมา มีไม่น้อยกว่า 13 ดวงที่ถูกค้นพบในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ เราสามารถสังเกตอุปราคาและการเคลื่อนบังกันของดาวบริวารกับดาวเสาร์ได้ชัดเจน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการคำนวณหาวงโคจรของดาวบริวารเหล่านั้น อีกทั้งสามารถวัดความหนาของวงแหวนดาวเสาร์ได้โดยตรงอีกด้วย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ