สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

วงแหวนดาวเสาร์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

มีทฤษฎีที่อธิบายการเกิดของดาวเสาร์อยู่ ทฤษฎีคือ

วงแหวนเกิดจากมวลสารดั้งเดิมตั้งแต่ยุคกำเนิดระบบสุริยะ ซึ่งไม่สามารถรวมตัวเข้าเป็นดาวเคราะห์บริวารได้เนื่องจากโคจรอยู่ในขีดจำกัดของรอช (Roche's limit)
เกิดจากการที่ดาวบริวารบางดวงที่มีขนาดพอประมาณ โคจรเข้าใกล้ดาวเสาร์เกินขีดจำกัดของรอช จึงถูกแรงน้ำขึ้น-น้ำลงของดาวเสาร์ฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และกลายเป็นวงแหวน
เกิดจากการชนกันเองของดาวบริวาร และเศษดาวเหล่านั้นก็ยังคงโคจรรอบดาวเสาร์เป็นวงแหวน


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ