สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวตก อุกกาบาต ผีพุ่งไต้ ต่างกันอย่างไร?

คำเหล่านี้มักเป็นที่สับสนและใช้กันผิด ๆ คำว่า ดาวตก กับ ผีพุ่งไต้ เหมือนกัน คือ สิ่งที่ปรากฏเป็นแสงวาบพุ่งไปบนท้องฟ้า หากสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสงนั้นเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมดและเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก วัตถุนั้นก็จะเรียกว่า อุกกาบาต

คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับดาวตกและอุกกาบาตก็ใช้กันสับสนเหมือนกัน จึงขอกล่าวถึงด้วย ดังนี้

meteor ดาวตก หรือ ผีพุ่งไต้
meteorite อุกกาบาต
meteoroid - สะเก็ดดาว


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ