สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ขีดจำกัดของรอช คืออะไร?

ในปี พ.ศ. 2351 เอดวาร์ อาลแบร์ รอช ได้เคยอธิบายว่า ขีดจำกัดของรอชคือระยะใกล้สุดที่วัตถุจะเคลื่อนที่เข้ามาได้โดยไม่ถูกแรงน้ำขึ้นลง (แรงที่เกิดจากความแตกต่างกันของแรงโน้มถ่วง แรงชนิดนี้ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลก) ฉีกออกเป็นชิ้น ๆ ถ้าดาวเคราะห์กับดาวบริวารมีความหนาแน่นเท่ากัน ขีดจำกัดของรอชจะอยู่ที่ระยะ 2.446 เท่าของรัศมีดาวเคราะห์ โรเชลิมิตของโลกเท่ากับ 18,470 กิโลเมตร ถ้าสมมุติว่าดวงจันทร์เข้ามาใกล้กว่าระยะนี้ก็จะถูกทึ้งออกเป็นชิ้น และเมื่อนั้น โลกเราก็จะมีวงแหวน

ส่วนขีดจำกัดของรอชของดาวเคราะห์ก๊าซทั้ง ดวงคือ ดาวพฤหัสบดี 175,000 กิโลเมตร ดาวเสาร์147,000 กิโลเมตร ดาวยูเรนัส62,000 กิโลเมตร ดาวเนปจูน59,000 กิโลเมตร

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้ก็คือ ดาวหางชูเมกเกอร์-เลวี ที่เคลื่อนที่เข้าไปใกล้กว่าขีดจำกัดของรอชของดาวพฤหัสบดีจึงถูกแรงน้ำขึ้นน้ำลงดึงออกเป็นชิ้น ๆ และพุ่งเข้าชนดาวพฤหัสบดีในที่สุด


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ