สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

วงแหวนดาวเสาร์ประกอบจากอะไร?

จากการสังเกตการณ์ในย่านความถี่อินฟราเรดใกล้พบว่าผิวของวงแหวนมีน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ และมีสิ่งเจือปนอื่น ๆ ด้วยเช่น ซิลิเกต วัตถุที่ประกอบกันเป็นวงแหวนนั้นส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ในช่วง เซนติเมตร ถึง เมตร บางก้อนอาจใหญ่เป็นกิโลเมตรก็มี


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ