สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

วงแหวนดาวเสาร์หนาเท่าไร?

จากข้อมูลล่าสุดของวอยเอเจอร์ 2 วงแหวนดาวเสาร์หนาไม่เกิน 200 เมตร


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ