สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

สมาคมดาราศาสตร์ไทยกับท้องฟ้าจำลองคือหน่วยงานเดียวกันหรือไม่?

ไม่ใช่ สององค์กรนี้ แม้จะทำงานคล้ายกัน มีสำนักงานใกล้กัน แต่เป็นคนละองค์กรที่ทำงานเป็นอิสระแก่กัน สมาคมดาราศาสตร์ไทยเป็นสมาคม เป็นองค์กรอิสระ ส่วนท้องฟ้าจำลองเป็นหน่วยงานหนึ่งในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เดิม)


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ