สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ฝนดาวตกจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่?

หากคุณไม่ใช่นักบินอวกาศที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกโลกแล้ว คำตอบก็คือไม่ ฝุ่นสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดฝนดาวตกนั้นมีขนาดเล็กมาก (จริง ๆ แล้วมันจะมีลักษณะเป็น "ปุย" มากกว่า "เม็ด") ดังนั้นมันจะถูกเผาไหม้หมดภายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่เข้าสู่บรรยากาศโลกแล้ว โอกาสที่จะเกิดเป็นดาวตกลูกใหญ่แล้วหลงเหลือชิ้นส่วนเป็นลูกอุกกาบาตตกลงถึงพื้นโลกนั้นมีน้อยมาก 


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ