สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

กรรมการสมาคมเป็นนักดาราศาสตร์หรือเรียนมาทางดาราศาสตร์ทุกคนหรือเปล่า?

ไม่ แล้วคนที่เป็นนักดาราศาสตร์จริง ๆ ในคณะกรรมการบริหารมีเพียงไม่กี่คน ส่วนใหญ่จะจบมาทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ คนที่เป็นนักดาราศาสตร์มักจะอยู่ในคณะกรรมการวิชาการเป็นส่วนใหญ่ คนทำงานเป็นกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นนักดาราศาสตร์หรือนักวิชาการ ขอเพียงแต่เป็นคนที่รักวิทยาศาสตร์และรักดาราศาสตร์ และชอบทำงานบริการสังคม


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ