สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ก่อนหน้านี้เคยได้ยินแต่ชื่อฝนดาวตกลีโอนิดส์ ทำไมคราวนี้เรียกฝนดาวตกสิงโตล่ะ?

เราเรียกว่าฝนดาวตกสิงโตเพราะอยากให้ฝนดาวตกมีชื่อไทย ๆ บ้าง ชื่อของฝนดาวตกแบบฝรั่ง เช่น ลีโอนิดส์ เจมินิดส์ ฯลฯ มักตั้งขึ้นตามกลุ่มดาวที่เป็นตำแหน่งของจุดเรเดียนต์ ซึ่งชื่อของกลุ่มดาวก็มีชื่อไทย ๆ อยู่แล้ว อย่างเช่นฝนดาวตกลีโอนิดส์นี้ มีจุดเรเดียนต์ในกลุ่มดาว Leo ซึ่งกลุ่มดาวนี้มีชื่อไทยว่า กลุ่มดาวสิงโต ดังนั้นพอเป็นชื่อของฝนดาวตก จึงเรียกว่า ฝนดาวตกสิงโต อ่านง่ายกว่ากันเยอะเลย

ก่อนหน้านี้เราเคยตั้งชื่อโดยให้มีคำว่า "กลุ่มดาว" แทรกอยู่ด้วย เช่น ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต แต่ต่อมาตัดออกเนื่องจากเห็นว่ายาวเกินไป และตัดออกได้โดยไม่เสียความหมาย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ