สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฐานข้อมูลวัตถุท้องฟ้า

ระบบค้นหาข้อมูลของวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ (ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระ)

ค้นหาจากชื่อ

พิมพ์ชื่อของวัตถุที่ต้องการทราบข้อมูล เช่น Ceres, 2021 QQ1, Pluto