สมาคมดาราศาสตร์ไทย

29 ต.ค. 2556
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
กล้องซีไอเอสบนยานแคสซีนีตรวจพบโมเลกุลของโพลีโพรไพลีนในบรรยากาศชั้นล่างของไททัน บริวารดวงใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ เป็นครั้งแรกที่พบโมเลกุลของสารชนิดนี้ใบดวงจันทร์บริวารดาวเคราะห์ดวงอื่น