สมาคมดาราศาสตร์ไทย

11 ก.พ. 2557
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เซท โชสเตก จากสถาบันเซติ คาดการณ์ว่า นักวิทยาศาสตร์จะพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีสติปัญญาได้ก่อนพ้นปี 2583