สมาคมดาราศาสตร์ไทย

14 ก.พ. 2557
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์ค้นพบดาราจักรแห่งใหม่ มีชื่อว่า เอเบลล์ 2744 วาย 1 (Abell 2744 Y1) มีการเลื่อนของสเปกตรัมไปทางแดงสูงถึง 8 เป็นดาราจักรแห่งแรกที่พบว่ามีการเลื่อนไปทางแดงสูงกว่า 7 นับเป็นดาราจักรที่ไกลที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่รู้จัก