สมาคมดาราศาสตร์ไทย

16 ก.ค. 2557
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแคสซีนีพบว่า น้ำในมหาสมุทรใต้พิภพของดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ อาจเค็มจัดใกล้เคียงกับทะเลเดดซีบนโลก