สมาคมดาราศาสตร์ไทย

30 ก.ค. 2557
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
จนถึง 28 กรกฎาคม 2557 รถออปพอร์ทูนิตีของนาซาได้แล่นบนพื้นผิวดาวอังคารมาแล้ว 40.25 กิโลเมตร นับเป็นรถที่เคยแล่นนอกโลกที่แล่นได้ไกลที่สุด เจ้าของสถิติเดิมคือ รถลูโนฮอด 2 ของสหภาพโซเวียต ที่เคยแล่นบนดวงจันทร์ได้ 39 กิโลเมตร
ที่มา Mars Rover Sets Off-World Driving Record - science.nasa.gov