สมาคมดาราศาสตร์ไทย

10 ม.ค. 2558
รายงานโดย: วิมุติวสะหลาย
นักดาราศาสตร์พบว่า ดวงจันทร์ยุโรปาของดาวพฤหัสบดี มีธรณีแปรสัญฐานด้วย นับเป็นแห่งแรกนอกจากโลกที่มีปรากฏการณ์แบบนี้