สมาคมดาราศาสตร์ไทย

26 มี.ค. 2558
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 50 ปีของการย่ำอวกาศ การย่ำอวกาศครั้งแรกเกิดขึ้นโดย อะเล็กซี เลโอนอฟ จากสหภาพโซเวียต ในภารกิจของยานวอสฮอด 2 ในวันเดียวกันของปี 2508
ที่มา 50 Years of Walking in Space: Spacewalking’s Greatest Hits - scientificamerican.com