สมาคมดาราศาสตร์ไทย

9 เม.ย. 2558
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
อินเดียได้เข้าร่วมโครงการกล้องโทรทรรศน์ทีเอ็มทีแล้ว นับเป็นประเทศที่ 3 ของเอเชีย ถัดจากจีนและญี่ปุ่น
ที่มา