สมาคมดาราศาสตร์ไทย

12 พ.ค. 2558
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ยานแมสเซนเจอร์พบว่า สนามแม่เหล็กของดาวพุธมีอายุเก่าแก่มาก เกิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3.7 พันล้านปีแล้ว