สมาคมดาราศาสตร์ไทย

22 ต.ค. 2558
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
จากการสำรวจบริเวณกำเนิดดาวบาร์นาร์ด 5 ด้วยการใช้เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วีแอลเอพบว่าในบริเวณนี้ได้ให้กำเนิดดาวฤกษ์ก่อนเกิด (protostar) มาแล้วหนึ่งดวง และก้อนแก๊สบริเวณเดียวกันได้แตกออกเป็นส่วนและพร้อมจะสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่อีกสามดวง นอกจากนี้การศึกษาทางพลวัตของก้อนแก๊สบ่งชี้ว่าดาวหนึ่งในสี่ดวงนี้จะถูกเหวี่ยงออกจากระบบไป กลายเป็นระบบดาาวสามดวงแทน
ที่มา