สมาคมดาราศาสตร์ไทย

30 ธ.ค. 2558
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์นำโดย ชาดวิก ทรูจิลโล และ สก็อต เชปเพิร์ด ค้นพบวัตถุดวงใหม่ ชื่อ วี 774104 (V774104) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 90 หน่วยดาราศาสตร์ เป็นวัตถุในระบบสุริยะที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ คาดว่าวัตถุนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500-800 กิโลเมตร
ที่มา Astronomers Find the Farthest-Out Solar System Object Ever Seen - scientificamerican.com