สมาคมดาราศาสตร์ไทย

30 มี.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
วิทยาลัยมิซุซะวะในประเทศญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานเฉพาะด้านดาราศาสตร์ที่เร็วที่สุดในโลก มีชื่อว่า อะเตรุอิ เป็นคอมพิวเตอร์ในรุ่นเครย์ เอกซ์ซี 30 ที่มีพลังในการประมวลผลถึง 1.058 พีตาฟล็อป