สมาคมดาราศาสตร์ไทย

3 พ.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
29 เมษายน 2559 เครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซี ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาค และเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต้องหยุดชะงักลงกระทันหัน เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากเพียงพอนตัวหนึ่งเข้าไปแทะสายเคเบิล