สมาคมดาราศาสตร์ไทย

2 มิ.ย. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิลาน ได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กในใบพระขรรค์เล่มหนึ่งของฟาโรห์ตูตันคามูนของอียิปต์ด้วยสเปกโทรมิเตอร์ พบว่า มีสัดส่วนของธาตุต่าง ๆ ที่ทำให้เชื่อได้ว่าเหล็กของพระขรรค์เล่มนี้ทำจากอุกกาบาต