สมาคมดาราศาสตร์ไทย

9 มิ.ย. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิทยาศาสตร์นานาชาติคณะหนึ่งได้ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนไอโซโทปของสารสลายตัวง่ายรวมถึงน้ำในหินบนดวงจันทร์และอุกกาบาต ได้ข้อสรุปว่า น้ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ที่พบบนดวงจันทร์มาจากดาวเคราะห์น้อยที่มีสมบัติคล้ายอุกกาบาตคาร์บอนเนื้อเม็ด
ที่มา Asteroids identified as source of Moon’s water - astronomynow.com