สมาคมดาราศาสตร์ไทย

9 ก.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเลย์เดน ได้คำนวณวงโคจรของดาวหางแฮลลีย์ พบว่าวงโคจรของดาวหางดวงนี้ได้รับแรงรบกวนจากดาวศุกร์มากที่สุด ไม่ใช่จากดาวพฤหัสบดีดังที่ส่วนใหญ่คิดกัน ต้องเป็นหลังจากนี้อีกราวสามพันปี ดาวหางแฮลลีย์จึงจะเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีมากพอที่จะทำให้ดาวพฤหัสบดีกลายเป็นตัวรบกวนหลักแทน
ที่มา Chaotic orbit of Comet Halley explained - astronomynow.com