สมาคมดาราศาสตร์ไทย

28 ต.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
27 ตุลาคม 2559 ยานนิวเฮอไรซอนส์ได้ส่งข้อมูลการสำรวจดาวพลูโตและบริวารชุดสุดท้ายกลับมายังโลก เป็นการเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลกลับที่ยาวนานถึง 15 เดือน