สมาคมดาราศาสตร์ไทย

13 ธ.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ช่วงสัปดาห์ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกัมมันตภาพต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554 นักดาราศาสตร์พบระดับของกัมมันตภาพสุริยะกำลังลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้
ที่มา All’s quiet on the Sun - http://astronomynow.com/