สมาคมดาราศาสตร์ไทย

14 ธ.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์วิก พบว่าดาวเคราะห์ต่างระบบชื่อ แฮต-พี-7 บี (HAT-P-7b) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกไป 1040 ปีแสง มีบรรยากาศที่ประกอบด้วยกะรุน ซึ่งเป็นแร่พื้นฐานของทับทิมและไพลิน