สมาคมดาราศาสตร์ไทย

24 ธ.ค. 2559
รายงานโดย:
อเล็กซานเดอร์ มูสติลล์ นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลุนด์ ได้สร้างแบบจำลองการกำเนิดระบบสุริยะด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์หมายเลขเก้า เคยเป็นดาวเคราะห์ของระบบสุริยะอื่นมาก่อน แต่ถูกดวงอาทิตย์ดึงเอามาเป็นบริวารของตัวเองขณะที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวดวงอื่นในยุคต้นของระบบสุริยะ
ที่มา Did the young Sun steal Planet 9 from another star? - http://astronomynow.com